Vandanalyser

 

Der bliver med regelmæssige mellemrum foretaget vandanalyser hos forbrugere, samt på ledningsnettet og på vandværkerne. Såvel udtagning som analyse af vandprøverne foretages af Eurofins Miljø A/S, som er akkrediteret (godkendt) af DANAK til at analysere vandprøver. Prøverne tages i overensstemmelse med Miljøministeriets Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Der tages hvert år omkring 30 straks-prøver af typen 'Gruppe A parametre' og 6 straks-prøver af typen 'Gruppe B parametre' fra forbrugernes taphane på fastlagte prøvetagningssteder. Samtidigt tages der flush (gennemskylnings)-prøver til driftskontrol af ledningsnettet.  Der foretages også driftskontrol halvårligt på vandværkerne Vandgården-Åværket i Ringe og Espe Vandværk, samt årligt på Årslev Vandværk og Havndrup Vandværk. Der fortages yderligere driftskontroller efter behov. Boringerne bliver kontrolleret hvert 4. år. 

Eurofins har udgivet denne folder, som forklarer kvalitetskravene til drikkevand. (Vær opmærksom på at kvalitetskravene efterfølgende er ændret).

 

NYT fra 1.1.2020! Prøveresultater fra vandanalyser udtaget på ledningsnet og vandværker findes her

 

I følgende tabeller præsenteres prøveresultater fra boringskontroller, samt yderligere driftsprøver.

Boringer, der leverer råvand til Vandgården-Åværket

Udtagningsdato    Prøvested    DGU nr.   Udtaget   Prøvetype og link til resultat af vandanalyser
13-11-2023 Boring 2 155.123 Flush Boringskontrol
28-08-2023 Boring 1 155.112 Flush Boringskontrol
28-08-2023 Boring 3 155.188 Flush Boringskontrol
28-08-2023 Boring 4 155.246 Flush Boringskontrol
28-08-2023 Boring 5 155.1654 Flush Boringskontrol
28-08-2023 Boring 6 - ny 155.2325 Flush Boringskontrol
28-02-2023 Boring 1 155.112 Flush Boringskontrol
28-02-2023 Boring 3 155.188 Flush Boringskontrol
28-02-2023 Boring 4 155.246 Flush Boringskontrol
28-02-2023 Boring 5 155.1654 Flush Boringskontrol
14-11-2022 Boring 3 155.188 Flush Boringskontrol
08-08-2022 Boring 1 155.112 Flush Ekstra analyse af enkelte pesticider
08-08-2022 Boring 2 155.123 Flush Ekstra analyse af enkelte pesticider
08-08-2022 Boring 3 155.188 Flush Ekstra analyse af enkelte pesticider
08-08-2022 Boring 4 155.246 Flush Ekstra analyse af enkelte pesticider
08-08-2022 Boring 5 155.1654 Flush Ekstra analyse af enkelte pesticider
08-08-2022 Boring 6 - ny 155.2325 Flush Ekstra analyse af enkelte pesticider
14-02-2022 Boring 1 155.112 Flush Ekstra analyse af enkelte pesticider
14-02-2022 Boring 2 155.123 Flush Ekstra analyse af enkelte pesticider
14-02-2022 Boring 3 155.188 Flush Ekstra analyse af enkelte pesticider
14-02-2022 Boring 4 155.246 Flush Ekstra analyse af enkelte pesticider
14-02-2022 Boring 5 155.1654 Flush Ekstra analyse af enkelte pesticider
14-02-2022 Boring 6 155.1662 Flush Ekstra analyse af enkelte pesticider
08-11-2021 Boring 1 155.112 Flush Boringskontrol
08-11-2021 Boring 5 155.1654 Flush Boringskontrol
25-05-2021 Boring- Boltinge 155.2257 Flush Boringskontrol pesticider - og micro- forurening
09-08-2021 Boring 1 155.112 Flush Ekstra analyse af enkelte pesticider
09-08-2021 Boring 2 155.123 Flush Ekstra analyse af enkelte pesticider
09-08-2021 Boring 3 155.188 Flush Ekstra analyse af enkelte pesticider
09-08-2021 Boring 4 155.246 Flush Ekstra analyse af enkelte pesticider
09-08-2021 Boring 5 155.1654 Flush Ekstra analyse af enkelte pesticider
09-08-2021 Boring 6 155.1662 Flush Ekstra analyse af enkelte pesticider
08-02-2021 Boring 6 155.1662 Flush Ekstra analyse af enkelte pesticider
08-02-2021 Boring 5 155.1654 Flush Ekstra analyse af enkelte pesticider
08-02-2021 Boring 4 155.246 Flush Ekstra analyse af enkelte pesticider
08-02-2021 Boring 3 155.188 Flush Ekstra analyse af enkelte pesticider
08-02-2021 Boring 1 155.112 Flush Ekstra analyse af enkelte pesticider
08-02-2021 Boring 1 155.755 Flush Ekstra analyse af enkelte pesticider
08-02-2021 Boring 2 155.757 Flush Ekstra analyse af enkelte pesticider
08-02-2021 Boring 2 155.123 Flush Ekstra analyse af enkelte pesticider
08-02-2021 Boring 3 155.762 Flush Ekstra analyse af enkelte pesticider
14-09-2020 Boring 4 155.246 Flush Boringskontrol
17-08-2020 Boring 6 155.1662 Flush Ekstra analyse af enkelte pesticider
17-08-2020 Boring 5 155.1654 Flush Ekstra analyse af enkelte pesticider
17-08-2020 Boring 4 155.246 Flush Ekstra analyse af enkelte pesticider
17-08-2020 Boring 3 155.188 Flush Ekstra analyse af enkelte pesticider
17-08-2020 Boring 2 155.123 Flush Ekstra analyse af enektle pesticider
17-08-2020 Boring 1 155.112 Flush Ekstra analyse af enkelte pesticider
10-02-2020 Boring 6 155.1662 Flush Ekstra analyse af enkelte pesticider
10-02-2020 Boring 5 155.1654 Flush Ekstra analyse af enkelte pesticider
10-02-2020 Boring 4 155.246 Flush Ekstra analyse af enkelte pesticider
10-02-2020 Boring 3 155.188 Flush Ekstra analyse af enkelte pesticider
10-02-2020 Boring 2 155.123 Flush Ekstra analyse af enkelte pesticider
10-02-2020 Boring 1 155.112 Flush Ekstra analyse af enkelte pesticider
18-11-2019 Boring 2 155.123 Flush  Boringskontrol 
26-08-2019 Boring 6  155.1662  Flush  Boringskontrol
26-08-2019 Boring 5  155.1654  Flush  Ekstra analyse af enkelte pesticider
26-08-2019 Boring 4  155.246  Flush  Ekstra analyse af enkelte pesticider
26-08-2019 Boring 3  155.188  Flush  Ekstra analyse af enkelte pesticider
26-08-2019 Boring 2  155.123  Flush  Ekstra analyse af enkelte pesticider
26-08-2019 Boring 1  155.112  Flush  Ekstra analyse af enkelte pesticider

 

Boringer, der leverer råvand til Espe Vandværk

Udtagningsdato    Prøvested    DGU nr.    Udtaget   Prøvetype og link til resultat af vandanalyser
13-11-2023 Boring 2 155.757 Flush Boringskontrol
28-08-2023 Boring 1 155.755 Flush Boringskontrol
28-08-2023 Boring 2 155.757 Flush Boringskontrol
28-08-2023 Boring 3 155.762 Flush Boringskontrol
28-02-2023 Boring 1 155.755 Flush Boringskontrol
28-02-2023 Boring 2 155.757 Flush Boringskontrol
28-02-2023 Boring 3 155.762 Flush Boringskontrol
08-08-2022 Boring 1 155.755 Flush Ekstra analyse af enkelte pesticider
08-08-2022 Boring 2 155.757 Flush Ekstra analyse af enkelte pesticider
08-08-2022 Boring 3 155.762 Flush Ekstra analyse af enkelte pesticider
14-02-2022 Boring 1 155.755 Flush Ekstra analyse af enkelte pesticider
14-02-2022 Boring 2 155.757 Flush Ekstra analyse af enkelte pesticider
14-02-2022 Boring 3 155.762 Flush Ekstra analyse af enkelte pesticider
08-11-2021 Boring 1 155.755 Flush Boringskontrol
09-08-2021 Boring 1 155.755 Flush Ekstra analyse af enkelte pesticider
09-08-2021 Boring 2 155.757 Flush Ekstra analyse af enkelte pesticider
09-08-2021 Boring 3 155.762 Flush Ekstra analyse af enkelte pesticider
09-11-2020 Boring 3 155.762 Flush Boringskontrol
17-08-2020 Boring 3 155.762 Flush Ekstra analyse af enkelte pesticider
17-08-2020 Boring 2 155.757 Flush Ekstra analyse af enkelte pesticider
17-08-2020 Boring 1 155.755 Flush Ekstra analyse af enkelte pesticider
10-02-2020 Boring 3 155.762 Flush Ekstra analyse af enkelte pesticider
10-02-2020 Boring 2 155.757 Flush Ekstra analyse af enkelte pesticider
10-02-2020 Boring 1 155.755 Flush Ekstra analyse af enkelte pesticider
18-11-2019 Boring 2 155.757  Flush  Boringskontrol
26-08-2019 Boring 3  155.762  Flush  Ekstra analyse af enkelte pesticider
26-08-2019 Boring 2 155.757  Flush  Ekstra analyse af enkelte pesticider
26-08-2019 Boring 1  155.755  Flush  Ekstra analyse af enkelte pesticider

 

Boringer, der leverer råvand til Havndrup Vandværk

Udtagningsdato    Prøvested    DGU nr.    Udtaget   Prøvested og link til resultat af vandanalyser    
13-11-2023 Boring 2 146.520 Flush Boringskontrol
08-11-2021 Boring 1 146.519 Flush Boringskontrol
18-11-2019 Boring 2  146.520  Flush Boringskontrol
26-08-2019 Boring 2  146.520  Flush  Ekstra analyse af enkelte pesticider
26-08-2019 Boring 1  146.519  Flush  Ekstra analyse af enkelte pesticider

 

Boringer, der leverer råvand til Årslev Vandværk

Udtagningsdato    Prøvested    DGU nr.    Udtaget   Prøvested og link til resultat af vandanalyser
13-11-2023 Boring 2 146.2569 Flush Boringskontrol
16-10-2023 Boring 2 146.2569 Flush Boringskontrol
14-02-2022 Boring 3 146.2533 Flush Ekstra analyse af enkelte pesticider
11-10-2021 Boring 2  146.2569  Flush  Boringskontrol
25-05-2021 Boring 4 146.4263 Flush Boringskontrol
06-11-2019 Boring 2  146.2569  Flush  Kontrol af org. mikroforureninger
28-10-2019 Boring 2  146.2569  Flush  Boringskontrol
02-09-2019 Boring 3 146.2533  Flush  Boringskontrol
26-08-2019 Boring 3  146.2533  Flush  Ekstra analyse af enkelte pesticider

 

Yderligere driftsprøver

Udtagningsdato Vandværk Udtagningsadresse                      Prøvested Udtaget  Prøvetype og link til resultat af vandanalyse
09-12-2019 Espe Vandværk DGU nr. 155.1012 (ikke tilsluttet) Boring 4 Flush Boringskontrol (driftsprøve)

 

Vandanalyser 2019

 

Vandanalyser 2018

Vandanalyser 2011 - 2017

Vandanalyser 2001 - 2010

 

 Vandgården-Åværket