Kort fortalt

Bestyrelsens beretning 2022 er fremlagt som en Power-Point præsentation, som kan læses ved at klikke her


Midtfyns Vandforsyning er grundlagt 25. april 1893 som Ringe Vandværk. Vandværket har i hele perioden fungeret som et forbrugerejet privat fælles vandværk. I perioden til i dag er vandværket fusioneret med 11 større og mindre vandværker fra de omkringliggende byer. Med overtagelsen af Sdr. Nærå Vandværk den 1. april 2012 forsyner vi nu ca. 8.000 husstande.

Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. har 8 medarbejdere. Vandværket udfører og vedligeholder ledningsanlægget frem til vandmåleren hos den enkelte forbruger. Vandværket ledes af bestyrelsen, der består af 7 bestyrelsesmedlemmer.

Midtfyns Vandforsyning leverer drikkevand til en stor del af Faaborg-Midtfyn kommune. Endvidere forsyner vi en del forbrugere i Svendborg og Odense kommune.

Drikkevandet har indtil nu været rent, uden indhold af miljøfremmede stoffer. Dette skulle også gerne være gældende i fremtiden. Midtfyns Vandforsyning har derfor taget initiativet til en omfattende skovrejsning indenfor vandforsyningens indvindingsområder. Det praktiske arbejde med skovrejsningen i indvindingsoplandet til vandværket i Espe har således været igang siden 1999.