Slide background

 

Ledningsoplysninger


Gravearbejde - virksomheder

Alle, som skal udføre et erhvervsmæssigt gravearbejde i Danmark, skal forespørge i Ledningsejerregisteret (LER), inden gravarbejdet sættes i gang.

Forespørgslen skal som minimum dække det område, der skal graves i. Det er graveaktørens opgave at sikre, at gravearbejdet ikke medfører skader på de nedgravede ledninger.

Ledningsoplysninger fra Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. fremsendes herefter automatisk via email, hvilket normalt sker indenfor få timer.Gravearbejde - privatpersoner

Udlevering af ledningsoplysninger kan ske ved direkte henvendelse til Midtfyns Vandforsyning.