Typisk forbrug

 

Vores aktuelle takster findes i takstbladet.
De fleste af vores forbrugere afleder spildevand til FFV Energi & Miljø A/S.

 

Typisk forbrug pr. år
20 m3 + antal beboere × 30 m3

Husstand med 1 beboer 50 m3
Husstand med 2 beboere 80 m3
Husstand med 3 beboere 110 m3
Husstand med 4 beboere 140 m3
Husstand med 5 beboere 170 m3

Hest 15 m3