Betalingsinformation

Der opkræves 4 aconto betalinger om året med følgende forfaldsdatoer: 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november. Betales der ikke til tiden vil der blive tilskrevet gebyrer i overensstemmelse med Midtfyns Vandforsynings takstblad.

Én gang om året laves der en årsopgørelse på baggrund af den årlige aflæsning af vandmålerene, som finder sted 1. november. Årsopgørelsen kommer sammen med aconto opkrævningen af årets 1. kvartal, som udsendes i januar med forfald 1. februar.

Nedenfor er vist et eksempel på hvorledes en årsopgørelse ser ud med en forklaring til enkelte af posterne.