Driftsstatus

Få SMS om driftsforstyrrelser (Tilmeld)

 

 

 

Aktuel

Udskiftning af hovedledning, Årslev
Vi skal have udskiftet vores hovedledning på Overvejen fra jernbanen til Håndværkervangen.

Dette vil indebære afbrydelse for vand og spærring af indkørsel i kortere perioder. Eventuelt renovering/udskiftning af målerbrønd/stikledning.

Der vil blive informeret på SMS eller personligt.

Tilmelding SMS-varsling - klik her

Gravearbejdet opstartes mandag, den 25. april

Vi er naturligvis til rådighed med evt. yderligere oplysninger du måtte få brug for.

 

Takstblad 2022
Faaborg-Midtfyn Kommune har godkendt vores takstblad for 2022 - klik her
 

PFAS-forbindelser - vandanalyser og analyserapporter
Der er ikke i vores vandanalyser konstateret målbare PFAS-forbindelser. Klik her for at gå direkte til siden med vandanalyser.

Regninger på mail
Vi udsender vandregninger på e-mail til de forbrugere som ikke er tilmeldt PBS. Læs mere


 

 

 

 

Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A.

Lombjergevej 22
5750 Ringe
Tlf.: 62 62 12 05
CVR-nr.: 53857418

Kontortid:
mandag - torsdag: 8:00 - 15:00
fredag: 8:00 - 12:00
Se særlige lukkedage her

Vores administrative medarbejdere kan kontaktes i kontortiden på mail: info@midtfynsvand.dk
Vores driftsmedarbejdere kan kontaktes i kontortiden på mail: drift@midtfynsvand.dk

Faktura til Midtfyns Vandforsyning sendes til: faktura@midtfynsvand.dkRing til 62 62 12 05 ( 24-timers vagt ) ved akutte driftsproblemer, så som ledningsbrud, manglende eller urent vand.

Antal besøgende
Besøgende: 92102