Driftsstatus

Få SMS om driftsforstyrrelser (Tilmeld)

 

 

 

Aktuel

Generalforsamling afholdes tirsdag, den 18. april 2023 kl. 19.00 i Gislev Rejsers mødelokaler, Lombjergevej 1, 5750 Ringe med følgende dagsorden:

1.   Valg af dirigent
2.   Bestyrelsens beretning
3.   Det reviderede regnskab forelægges til
      godkendelse
4.   Budget for det/de kommende år forelægges til
      godkendelse
5.   Valg af medlemmer og suppleanter til
      bestyrelsen
6.   Valg af revisor
7.   Behandling af indkomne forslag
8.   Eventuelt

Årsrapport for 2022 samt kandidatliste er fremlagt på vandforsyningens kontor senest fra den 31. marts 2023 og kandidatlisten offentliggøres på vores hjemmeside. Yderligere oplysninger kan fås på Midtfyns Vandforsynings hjemmeside
www.midtfynsvand.dk eller ved direkte henvendelse på kontoret.

Tilmelding: Vandforsyningen er vært ved et let traktement. Af hensyn hertil skal du tilmelde dig senest mandag, den 13. april 2023 ved at sende en mail til info@midtfynsvand.dk eller ringe til kontoret på tlf. 62 62 12 05.


Årslev-området - varierende vandtryk
I starten af uge 2 påbegynder vi en større ombygning af Årslev Vandværk. Vores forbrugere i Årslev-området vil derfor i perioder kunne opleve et varierende vandtryk, hvilket vil være helt normalt.

Ombygningen forventes færdig i løbet af april måned.

Vi er naturligvis til rådighed, hvis der skulle opstå spørgsmål ifm. ovenstående.


PFAS-forbindelser - vandanalyser og analyserapporter
Der er ikke i vores vandanalyser konstateret målbare PFAS-forbindelser. Klik her for at gå direkte til siden med vandanalyser.
 


 

 

 

 

Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A.

Lombjergevej 22
5750 Ringe
Tlf.: 62 62 12 05
CVR-nr.: 53857418

Kontortid:
mandag - torsdag: 8:00 - 15:00
fredag: 8:00 - 12:00
Se særlige lukkedage her

Vores administrative medarbejdere kan kontaktes i kontortiden på mail: info@midtfynsvand.dk
Vores driftsmedarbejdere kan kontaktes i kontortiden på mail: drift@midtfynsvand.dk

Faktura til Midtfyns Vandforsyning sendes til: faktura@midtfynsvand.dkRing til 62 62 12 05 ( 24-timers vagt ) ved akutte driftsproblemer, så som ledningsbrud, manglende eller urent vand.

Antal besøgende
Besøgende: 107871