Oplysninger om brug af cookies

Denne hjemmeside kan anvende cookies for at huske dine loginoplysninger og for at optimere hjemmesidens indhold for din brug.

Driftsstatus

Få SMS om driftsforstyrrelser (Tilmeld)

 

Aktuelt

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Afholdes onsdag den 26. august 2020 kl. 19.30
I Gislev Rejsers mødelokaler Lombjergevej 1, 5750 Ringe

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til
godkendelse
4. Budget for det/de kommende år forelægges til
godkendelse
5. Valg af medlemmer og suppleanter til
bestyrelsen. På valg til bestyrelsen er:
  Christian Andersen og Jakob Kristensen
  Valg af 2 suppleanter
6. Valg af revisor
  På valg er: BDO, Statsaut. revisionsaktieselskab
7. Behandling af indkomne forslag
8. Eventuelt

Årsrapport for 2019 samt kandidatliste er fremlagt på vandforsyningens kontor.

Tilmelding: Af hensyn til borddækning og kaffe bedes du tilmelde dig senest mandag d. 24. august 2020, ved at sende en mail til info@midtfynsvand.dk eller ringe til kontoret på tlf. 6262 1205

Bestyrelsen


Regninger på mail

Vi udsender vandregninger på e-mail til de forbrugere som ikke er tilmeldt PBS. Læs mere


Kandidatliste

Bestyrelsen: Christian Andersen, Jakob Kristensen

Suppleanter til bestyrelsen: Lars Peder Strarup, Steen Nørgaard.

 

Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A.

Lombjergevej 22
5750 Ringe
Tlf.: 62 62 12 05
CVR-nr.: 53857418

Kontortid:
mandag - torsdag: 8:00 - 15:00
fredag: 8:00 - 12:00
Se særlige lukkedage her

Vores administrative medarbejdere kan kontaktes i kontortiden på mail: info@midtfynsvand.dk
Vores driftsmedarbejdere kan kontaktes i kontortiden på mail: drift@midtfynsvand.dk

Faktura til Midtfyns Vandforsyning sendes til: faktura@midtfynsvand.dkRing til 62 62 12 05 ( 24-timers vagt ) ved akutte driftsproblemer, så som ledningsbrud, manglende eller urent vand.

Antal besøgende
Besøgende: 44729