Flytning ved ejerskifte

 
Ejerskifte skal meddeles vandforsyningen, da vi ikke modtager oplysninger fra folkeregisteret.

Ved ejerskifte skal tidligere ejer give vandforsyningen skriftlig besked senest 5 hverdage efter overtagelsesdato. Send gerne en mail til info@midtfynsvand.dk med oplysning om:

1. Hvilken forsyningsadresse, det vedrører
2. Dato for overtagelse (ejerskifte)
3. Målervisning på overtagelsesdatoen
4. Navn på tidligere ejer
5. Ny adresse på tidligere ejer
6. Navn på ny ejer
7. Evt. faktureringsadresse på ny ejer
8. Telefonnummer til ny ejer
9. E-mail adresse til ny ejer
10. Forventet årligt m3 forbrug

Vi opfordrer nye ejere til at tilmelde sig vandforsyningens SMS varslingssystem.


Herefter udarbejder Midtfyns Vandforsyning en flytteopgørelse, som fremsendes vedrørende den fraflyttende forbruger.

Se evt. et eksempel på hvorledes en flytteopgørelse ser ud med forklaring til enkelte af posterne.