Nyheder 2024


Beskyttelse af vores drikkevand
Som led i fremtidssikring af vores drikkevand har Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. pr. 31. december 2023 købt ejendommen, Boltingevej 17, 5750 Ringe - se det tinglyste skøde her

Vi har etableret en drikkevandsboring, hvorfra ca. 4 km. ny råvandsledning går op til Espe Vandværk. På sigt skal der etableres yderligere 6 - 10 boringer på den tilhørende jord, hvor der også er planlagt etablering af solcelleanlæg, skovrejsning, en lille sø og med tiden måske en vindmølle. 

Vi kan anbefale at læse bestyrelsens beretning fra både 2022 og 2023 - heraf fremgår en stor del af visionerne for Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A.

 

Generalforsamling afholdes onsdag, den 10. april 2024 kl. 19.00 i
Gislev Rejsers mødelokaler, Lombjergevej 1, 5750 Ringe med følgende dagsorden:

1.   Valg af dirigent
2.   Bestyrelsens beretning
3.   Det reviderede regnskab forelægges til
      godkendelse
4.   Budget for det/de kommende år forelægges til
      godkendelse
5.   Valg af medlemmer og suppleanter til
      bestyrelsen
6.   Valg af revisor
7.   Behandling af indkomne forslag
8.   Eventuelt

Årsrapport for 2023 samt kandidatliste er fremlagt på vandforsyningens kontor senest fra den 22. marts 2024.
Kandidatlisten offentliggøres ligeledes på vores hjemmeside. Yderligere oplysninger kan fås på Midtfyns Vandforsynings
hjemmeside www.midtfynsvand.dk eller ved direkte henvendelse på kontoret.

Tilmelding: Vandforsyningen er vært ved et let traktement. Af hensyn hertil skal du tilmelde dig senest
torsdag, den 4. april 2024 ved at sende en mail til info@midtfynsvand.dk eller ringe til kontoret på tlf. 62 62 12 05.

Bestyrelsen

Følgende kandidater til bestyrelsen er opstillet:
Thomas Eriksen, Mellemløkken 81, 5792 Årslev
Kresten Lysholdt-Andersen, Næråparken 47, 5792 Årslev
Trine Mehlsen, Findingevej 3, 5750 Ringe

Følgende kandidater til suppleanter til bestyrelsen er opstillet:
Lars Peder Strarup, Ravnshøjgyden 6, 5750 Ringe
Steen Nørgaard, Carl Albretsens Vej 1, 5750 Ringe


Nyheder 2023
 

Vandets kvalitet i vores forsyningsområde og ved forbrugerens taphane
Pesticider: Grænseværdien for pesticider i grundvand og i drikkevand er fastsat til 0,1 mikrogram pr. liter i EU's direktiver for grundvand og drikkevand. Grænsen er politisk fastsat ud fra den laveste koncentration, det var muligt at måle, da reglerne blev udarbejdet. Den lovmæssigt fastsatte grænseværdi for pesticidrester* i drikkevand er 0,1 mikrogram/l, svarende til 1 g per 10 millioner liter vand.

Vi har til dato kunne holde os under grænseværdien hos alle vores forbrugere

PFAS-forbindelser: Der er ikke i vores vandanalyser konstateret målbare PFAS-forbindelser.

PFAS er en stor gruppe af tusindvis af kemikalier, som er vidt anvendt som f.eks. overfladebehandling af bl.a. tekstiler og fødevareemballager og i brandskum. PFAS’erne er meget stabile, ikke-nedbrydelige og ofte stærkt toksiske. Den brede anvendelse gør nu, at rester PFAS genfindes over alt i miljøet.

Den 8. juni 2021 orienterede Miljøstyrelsen, at kravet til summen af de fire PFAS-stoffer, PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS, vil være 0,002 µg/L (= 2 ng/L). Kravet forudsætter, at analysen udføres ved en højere følsomhed end hidtil – eller en lavere detektionsgrænse. Det betyder i praksis, at vi skal kunne måle lavere indhold af PFAS i vandprøverne. Dette krav gør så, at DL for de 4 stoffer blev kraftigt skærpet, PFOA  0,0003 µg/L, PFOS 0,0002 µg/L, PFNA 0,0003 µg/L, PFHxS 0,0003 µg/L

Og summen for de fire PFAS-stoffer, PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS,  MAX 0,002 µg/L

Nitrat: Drikkevandsanalyser fra Midtfyns Vandforsyning viser, at vores drikkevand har et nitratindhold under 5 mg/L og grænseværdien er 50 mg/l

De private boringer, som kun forsyner én husholdning, er fra 2019 ikke længere underlagt kontrol af drikkevandet for nitrat, og derfor er nitratindholdet i disse ukendt. Kontakt Midtfyns Vandforsyning, hvis du vil høre om dine muligheder for at blive tilsluttet vores forsyningsnet.

 

Generalforsamling afholdes tirsdag, den 18. april 2023 kl. 19.00 i
Gislev Rejsers mødelokaler, Lombjergevej 1, 5750 Ringe med følgende dagsorden:

1.   Valg af dirigent
2.   Bestyrelsens beretning
3.   Det reviderede regnskab forelægges til
      godkendelse
4.   Budget for det/de kommende år forelægges til
      godkendelse
5.   Valg af medlemmer og suppleanter til
      bestyrelsen
6.   Valg af revisor
7.   Behandling af indkomne forslag
8.   Eventuelt

Årsrapport for 2022 samt kandidatliste er fremlagt på vandforsyningens kontor senest fra den 31. marts 2023
og kandidatlisten offentliggøres på vores hjemmeside. Yderligere oplysninger kan fås på Midtfyns Vandforsynings
hjemmeside www.midtfynsvand.dk eller ved direkte henvendelse på kontoret.

Tilmelding: Vandforsyningen er vært ved et let traktement. Af hensyn hertil skal du tilmelde dig senest
mandag, den 13. april 2023 ved at sende en mail til info@midtfynsvand.dk eller ringe til kontoret på tlf. 62 62 12 05.

Bestyrelsen

Følgende kandidater til bestyrelsen er opstillet:
Christian Andersen, Dybdalgårdvej 26, 5750 Ringe
Jakob Kristensen, Skolevej 18, 5750 Ringe

Følgende kandidater til suppleanter til bestyrelsen er opstillet:
Lars Peder Strarup, Ravnshøjgyden 6, 5750 Ringe
Steen Nørgaard, Carl Albretsens Vej 1, 5750 Ringe


Nyheder 2022
 

Generalforsamling afholdes torsdag, den 7. april 2022 kl. 19.00 i
Gislev Rejsers mødelokaler, Lombjergevej 1, 5750 Ringe med følgende dagsorden:

1.   Valg af dirigent
2.   Bestyrelsens beretning
3.   Det reviderede regnskab forelægges til
      godkendelse
4.   Budget for det/de kommende år forelægges til
      godkendelse
5.   Valg af medlemmer og suppleanter til
      bestyrelsen
6.   Valg af revisor
7.   Behandling af indkomne forslag
8.   Eventuelt

Årsrapport for 2021 samt kandidatliste er fremlagt på vandforsyningens kontor senest fra den 23. marts 2022
og kandidatlisten offentliggøres på vores hjemmeside. Yderligere oplysninger kan fås på Midtfyns Vandforsynings
hjemmeside www.midtfynsvand.dk eller ved direkte henvendelse på kontoret.

Tilmelding: Vandforsyningen er vært ved et let traktement. Af hensyn hertil skal du tilmelde dig senest
mandag, den 4. april 2022 ved at sende en mail til info@midtfynsvand.dk eller ringe til kontoret på tlf. 62 62 12 05.

Bestyrelsen
 

Følgende kandidater til bestyrelsen er opstillet:
Jørgen Frederik Pedersen, Lindehusvej 8, 5750 Ringe
Marianne Riber Rasmussen, Dalager 154, 5750 Ringe

Følgende kandidater til suppleanter til bestyrelsen er opstillet:
Lars Peder Strarup, Ravnshøjgyden 6, 5750 Ringe
Steen Nørgaard, Carl Albretsens Vej 1, 5750 Ringe


 

Nyheder 2021


Generalforsamling afholdes tirsdag, den 31. august 2021 kl. 19.30 
i Gislev Rejsers mødelokaler Lombjergevej 1, 5750 Ringe med følgende dagsorden:

1.     Valg af dirigent
2.     Bestyrelsens beretning
3.     Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4.     Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
5.     Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
        På valg til bestyrelsen er Thomas Eriksen, Sven Erik Greve og Kresten Lysholdt-Andersen
        (alle ønsker genvalg)
        Valg af 2 suppleanter (begge ønsker genvalg)
6.     Valg af revisor.

        På valg er BDO, Statsautoriseret revisionsaktieselskab
7.     Behandling af indkomne forslag.
8.     Eventuelt

Årsrapport for 2020 samt kandidatliste er fremlagt på vandforsyningens kontor fra den 24. marts 2021.
Kandidatlisten er ligeledes offentliggjort på vores hjemmeside.


Yderligere oplysninger kan fås på Midtfyns Vandforsynings hjemmeside www.midtfynsvand.dk eller ved
direkte henvendelse på kontoret.

Tilmelding: Af hensyn til borddækning og kaffe bedes du tilmelde dig senest fredag, den 27. august ved at sende en mail til info@midtfynsvand.dk eller ringe til kontoret på tlf. 62621205.


Bestyrelsen.


Kandidater til valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter i Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A.
for perioden.

NAVN:                                                 Adresse:
Bestyrelsen

Thomas Eriksen                                 Granparken 33, 5792 årslev
Sven Erik Greve                                 Skovvej 25, 5750 Ringe
Kresten Lysholdt-Andersern              Næråparken 47, 5792 Årslev
Casper Jusslin                                   Møllehøjvej 89, 5792 Årslev

Supplanter
Lars Peder Strarup                            Ravnshøjgyden 6, 5750 Ringe
Steen Nørgaard                                 Carl Albretsens Vej 1, 5750 Ringe
Casper Jusslin                                   Møllehøjvej 89, 5792 Årslev

 

Hovedledningsarbejde i Årslev

Vi fornyer hovedledninger i Årslevområdet, primært Overvejen, Bøgehøjvej og Stationsvej fra nu og frem til slutning af august 2021.

Vores ledningsnet skal forberedes, så vi er klar til udvidelsen af den fremtidige nye bymidte i Årslev, og samtidig sikre stabil forsyning i mange år fremover.

Vi er derfor nødt til at lukke for vandet i nogle perioder, mens arbejdet står på. Inden vi lukker for vandet, giver vi detaljeret besked via SMS-varsling. I vil i samme periode kunne opleve let varierende tryk på vandet, hvilket vil være helt normalt.

Det er derfor vigtigt, at I er tilmeldt SMS varsling. Dette kan gøres her på vores hjemmeside www.midtfynsvand.dk under Selvbetjening – Til-/afmeld SMS varsling, eller via linket under "Driftsstatus".

Hvis lukningen af vandet giver store gener, så kontakt os venligst på forhånd, så vi i fællesskab kan finde en løsning.

Vi beklager på forhånd de gener, som arbejdet vil medføre, og håber, at I har forståelse herfor.


 

11-05-2021

Målerlaboratoriet, Midtfyns Vandforsyning

Direktionen har sammen med bestyrelsen besluttet at lukke målerlaboratoriet 30. juni 2021. Årsagen er, at vi vil koncentrere os om vores kerneopgaver. Du er velkommen til at kontakte os på Målerlaboratoriet, hvis du har spørgsmål til kalibrering af vandmålere, kalibreringscertifikater, stikprøvekontroller eller tvist sager. Vi udfører kalibrering af vandmålere, stikprøvekontroller eller tvist sager til og med 18. juni 2021. Herefter henvises til landets øvrige akkrediterede laboratorier, Kamstrup, Din Forsyning, Teknologisk Institut og Force Technology.

 

 


 

10. marts 2021.

AFLYST…

GENERALFORSAMLING

onsdag den 7. april 2021 kl. 19.30

afholdes i Gislev Rejsers mødelokaler Lombjergevej 1, 5750 Ringe

DAGSORDEN:

1.     Valg af dirigent

2.     Bestyrelsens beretning

3.     Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4.     Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse

5.     Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

               På valg til bestyrelsen er Thomas Eriksen, Sven Erik Greve og Kresten Lysholdt-Andersen
               (alle ønsker genvalg)

               Valg af 2 suppleanter (begge ønsker genvalg)                                                                                                                                             

6.            Valg af revisor
               På valg  er BDO, Statsautoriseret revisionsaktieselskab

7.       Behandling af indkomne forslag.

8.       Eventuelt

Årsrapport for 2020 samt kandidatliste er fremlagt på vandforsyningens kontor fra den 24. marts 2021. Kandidatlisten er ligeledes offentliggjort på vores hjemmeside.

Yderligere oplysninger kan fås på Midtfyns Vandforsynings hjemmeside www.midtfynsvand.dk eller ved direkte henvendelse på kontoret.

Bestyrelsen.

Kandidater til valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter i Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A.    
for perioden 2021 - 2024                    
                         
                           
Navn       Adresse            
                           
Thomas Eriksen     Granparken 33, 5792 Årslev              
                           
Sven Erik Greve     Skovvej 25, 5750 Ringe              
                           
Kresten Lystholdt-Andersen   Næråparken 47, 5792 Årslev              
                           
Lars Peder  Strarup     Ravnshøjgyden 6, 5750 Ringe              
                           
Steen Nørgaard     Carl Albretsens Vej 1, 5750 Ringe            
                           
Casper Jusslin     Møllehøjvej 89, 5792 Årslev              
                           
                           
                           

 


26. oktober 2020

Årsaflæsning 1. november 2020

Nu er det tid for aflæsning af din vandmåler. 

Vi har netop udsendt aflæsningskort på mail og pr. post. Hvis du har modtaget kortet på mail, kan du blot trykke på linket i mailen. Hvis du har modtaget kortet pr. post, kan du klikke her for, at komme til indberetningssiden


23. oktober 2020

Adgangen til kontoret begrænses

Grundet COVID-19 er der kun adgang til kontoret mod forudgående aftale de kommende uger. 

Overvej om dit spørgsmål kan besvares pr. telefon 6262 1205 eller mail info@midtfynsvand.dk


30. juli 2020

OBS! Vær opmærksom på tricktyveri
Vi er i dag, 30. juli 2020, blevet kontaktet af en forbruger i Ringe, der til formiddag har haft besøg af en person, som har udgivet sig for at være fra Midtfyns Vandforsyning.
Vi gør opmærksom på, at alle montører ved Midtfyns Vandforsyning altid bærer arbejdstøj med påtrykt firmalogo. Har du ikke en forudgående aftale, kan du altid bede om at se legitimation eller ringe til vores hovednummer 6262 1205 og få bekræftet aftalen.
Gode råd for at undgå tricktyveri i hjemmet kan bl.a. findes på Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside: https://dkr.dk/tyveri/tricktyveri-i-hjemmet/


1. juli 2020

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Afholdes onsdag den 26. august 2020 kl. 19.30
I Gislev Rejsers mødelokaler Lombjergevej 1, 5750 Ringe

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til
godkendelse
4. Budget for det/de kommende år forelægges til
godkendelse
5. Valg af medlemmer og suppleanter til
bestyrelsen. På valg til bestyrelsen er:
  Christian Andersen og Jakob Kristensen
  Valg af 2 suppleanter
6. Valg af revisor
  På valg er: BDO, Statsaut. revisionsaktieselskab
7. Behandling af indkomne forslag
8. Eventuelt

Årsrapport for 2019 samt kandidatliste er fremlagt på vandforsyningens kontor.

Tilmelding: Af hensyn til borddækning og kaffe bedes du tilmelde dig senest mandag d. 24. august 2020, ved at sende en mail til info@midtfynsvand.dk eller ringe til kontoret på tlf. 6262 1205

Bestyrelsen


8. juni 2020

Kontoret er åben for personligt fremmøde

Kontoret er åben for personligt fremmøde, husk fortsat at holde afstand til personalet og andre besøgende, samt blive hjemme ved tegn på sygdom.

Der er mulighed for at vaske hænder, samt håndsprit i administrationen.


24. april 2020

Generalforsamling
AFLYST

Tidligere annonceret til onsdag d. 1. april 2020
udskydes grundet Coronavirus til
onsdag d. 29. april 2020 kl. 19.30
Generalforsamlingen afholdes i Gislev Rejsers
mødelokaler, Lombjergevej 1, 5750 Ringe

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til
godkendelse
4. Budget for det/de kommende år forelægges til
godkendelse
5. Valg af medlemmer og suppleanter til
bestyrelsen. På valg til bestyrelsen er:
  Christian Andersen og Jakob Kristensen
  Valg af 2 suppleanter
6. Valg af revisor
  På valg er: BDO, Statsaut. revisionsaktieselskab
7. Behandling af indkomne forslag
8. Eventuelt


Årsrapport for 2019 samt kandidatliste er fremlagt på vandforsyningens kontor fra den 20. marts 2020


14. april

Kontoret er lukket for personligt fremmøde foreløbigt

I kraft med myndighedernes nyeste anbefalinger, holder vi fortsat kontoret lukket for personligt fremmøde. 

Vi sidder klar til at besvare henvendelser på mail og telefon i kontorets normale åbningstider mandag-torsdag kl. 8-15 og fredag kl. 8-12.


24. marts 2020

Kontoret er lukket for personligt fremmøde t.o.m. 13. april 2020

Vi står sammen hver for sig og følger anbefalingerne fra myndighederne. Kontoret vil fortsat være lukket for personligt fremmøde til og med 13. april 2020.

Vi sidder fortsat klar til at besvare mails og telefoner i kontorets normale åbningstider mandag-torsdag kl. 8-15 og fredag kl. 8-12.

Se yderligere information i nyheden fra 13. marts, ved at scrolle ned på siden.


19. marts 2020

Generalforsamling
Tidligere annonceret til onsdag d. 1. april 2020
udskydes grundet Coronavirus til
onsdag d. 29. april 2020 kl. 19.30
Generalforsamlingen afholdes i Gislev Rejsers
mødelokaler, Lombjergevej 1, 5750 Ringe

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til
godkendelse
4. Budget for det/de kommende år forelægges til
godkendelse
5. Valg af medlemmer og suppleanter til
bestyrelsen. På valg til bestyrelsen er:
  Christian Andersen og Jakob Kristensen
  Valg af 2 suppleanter
6. Valg af revisor
  På valg er: BDO, Statsaut. revisionsaktieselskab
7. Behandling af indkomne forslag
8. Eventuelt


Årsrapport for 2019 samt kandidatliste er fremlagt på vandforsyningens kontor fra den 20. marts 2020


13. marts 2020

Kontoret er lukket for personligt fremmøde i uge 12 og 13

Da vores vandforsyning er en fødevare, som vi værner om hver eneste dag, er god hygiejne en selvfølgelighed på hele vores arbejdsplads.

I de kommende 14 dage, har vi dog foretaget en række ekstra foranstaltninger for at mindske udbredelsen af COVID-19, samt sikre, at vi fortsat kan levere rent drikkevand til alle vores forbrugere. 

Kontoret lukkes for personligt fremmøde i uge 12 og 13. Vores administrative medarbejdere, arbejder hjemmefra og står klar til at besvare mails og telefonopkald indenfor kontorets normale åbningstid.

Alle vores bygninger vil være aflåste i perioden, der vil kun være adgang for vores medarbejdere eller efter forudgående aftale. Yderligere vil de medarbejdere der møder på arbejdspladsen udvise ekstra påpasselighed og så vidt muligt arbejde inviduelt. 


28. februar 2020

Generalforsamling
Afholdes i Gislev Rejsers mødelokaler,
Lombjergevej 1, 5750 Ringe,
onsdag den 1. april 2020 kl. 19.30.


Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab foreklægges til
godkendelse
4. Budget for det/de kommende år forelægges til
godkendelse
5. Valg af medlemmer og suppleanter til
bestyrelsen. På valg til bestyrelsen er:
  Christian Andersen og Jakob Kristensen
  Valg af 2 suppleanter
6. Valg af revisor
  På valg er: BDO, Statsaut. revisionsaktieselskab
7. Behandling af indkomne forslag
8. Eventuelt


Årsrapport for 2019 samt kandidatliste er fremlagt på vandforsyningens kontor fra den 20. marts 2020


30. oktober 2019

Takster for 2020

Midtfyns Vandforsyning har fået nye takster i henhold til regulativet. Du kan se Takstblad 2020 her