Takstblad

Meddelelse om takststigninger

Midtfyns Vandforsynings Takstblad 2019 blev godkendt den 20. december 2018 af Faaborg-Midtfyn Kommunes Teknik- og Miljøudvalg og offentliggjort på vandforsyningens hjemmeside den 2. januar 2019.

Midtfyns Vandforsynings bestyrelse har besluttet, at Anlægsbidrag i Takstblad 2019 først træder i kraft den 1. april 2019. Øvrige takststigninger er trådt i kraft den 1. januar 2019.

Ejendomme, hvor tilslutningen til vandforsyningen er påbegyndt inden den 31. marts 2019, betaler Anlægsbidrag efter satser i Takstblad 2018.

Takstblade findes på www.midtfynsvand.dk eller kan afhentes på kontoret.

Takstblad 2020

Takstblad 2019

Takstblad 2018

Takstblad 2017

Forklaring på overtagelsesafgift