Vandanalyser 2019

Udtagningsdato
Vandværk Udtagningsadresse                   Prøvested Udtaget  Prøvetype og link til resultat af vandanalyse
09-12-2019 Årslev Vandværk 
Afgang vandværk Flush Bilag E + Gruppe B parametre + pesticider
09-12-2019 Årslev Vandværk  Vesterskovvej 1,  5792 Årslev Taphane  Flush  Gruppe A parametre (driftskontrol af ledningsnet) 
09-12-2019 Årslev Vandværk  Vesterskovvej 1, 5792 Årslev  Taphane Straks  Gruppe B parametre 
09-12-2019 Havndrup Vandværk    Afgang Vandværk  Flush  Bilag E + Gruppe B parametre + pesticider 
09-12-2019 Havndrup Vandværk  Skovløkkevej 8, 5750 Ringe  Taphane  Flush  Gruppe A parametre (driftskontrol af ledningsnet) 
09-12-2019 Havndrup Vandværk  Skovløkkevej 8, 5750 Ringe  Taphane  Straks  Gruppe B parametre 
09-12-2019 Vandgården-Åværket    Afgang vandværk  Flush  Bilag E + Gruppe B parametre + pesticider 
09-12-2019 Vandgården-Åværket  Stegshavevej 3, 5750 Ringe  Trykforøger  Flush  Gruppe A parametre (driftskontrol af ledningsnet) 
09-12-2019 Vandgården-Åværket  Hestehavevej 1B, 5750 Ringe  Taphane  Flush  Gruppe A parametre (driftskontrol af ledningsnet) 
09-12-2019 Vandgården-Åværket Hestehavevej 1B, 5750 Ringe  Taphane  Straks  Gruppe B parametre + pesticider
09-12-2019 Espe Vandværk  Boring 4 (ikke tilsluttet) Boringskontrol  Flush  Boringskontrol (driftsprøve) 
09-12-2019 Espe Vandværk    Afgang vandværk Flush  Bilag E + Gruppe B parametre + pesticider
09-12-2019 Espe Vandværk Egeskov Gade 18, 5772 Kværndrup  Taphane  Flush  Gruppe A parametre (driftskontrol af ledningsnet) 
09-12-2019 Espe Vandværk  Egeskov Gade 18, 5772 Kværndrup  Taphane  Straks  Gruppe B parametre
18-11-2019 Havndrup Vandværk Boring 2  Boringskontrol  Flush  Boringskontrol 
18-11-2019 Vandgården-Åværket  Boring 2  Boringskontrol  Flush  Boringskontrol 
18-11-2019 Vandgården-Åværket  Sdr. Højrupvejen 114, 5750 Ringe  Taphane  Flush  Gruppe A parametre (driftskontrol af ledningsnet) 
18-11-2019 Vandgården-Åværket  Sdr. Højrupvejen 114, 5750 Ringe Taphane  Straks Gruppe A parametre 
18-11-2019 Vandgården-Åværket  Stegshavevej 3, 5750 Ringe  Trykforøger Flush  Gruppe A parametre (driftskontrol af ledningsnet) 
18-11-2019 Espe Vandværk Boring 2  Boringskontrol  Flush  Boringskontrol 
18-11-2019 Espe Vandværk Bernstoffsminde 4, 5600 Faaborg Taphane  Flush  Gruppe A parametre (driftskontrol af ledningsnet)
18-11-2019 Espe Vandværk Bernstoffsminde 4, 5600 Faaborg Taphane Straks  Gruppe A parametre 
08-11-2019 Årslev Vandværk Boring 2 Boring Flush Kontrol af organiske mikroforureninger
28-10-2019 Årslev Vandværk  Boring 2  Boringskontrol  Flush  Boringskontrol
28-10-2019 Årslev Vandværk  Birkelundsvej 1, 5792 Årslev Taphane  Flush  Gruppe A parametre (driftskontrol af ledningsnet) 
28-10-2019 Årslev Vandværk  Birkelundsvej 1, 5792 Årslev Taphane  Straks  Gruppe A parametre 
28-10-2019 Havndrup Vandværk  Sdr. Højrupvejen 130, 5750 Ringe  Taphane  Flush Gruppe A parametre (driftskontrol af ledningsnet) 
28-10-2019 Havndrup Vandværk  Sdr. Højrupvejen 130, 5750 Ringe  Taphane  Straks  Gruppe A parametre 
28-10-2019 Vandgården-Åværket  Rudmevej 138, 5750 Ringe  Taphane  Flush  Gruppe A parametre (driftskontrol af ledningsnet) 
28-10-2019 Vandgården-Åværket  Rudmevej 138, 5750 Ringe  Taphane  Straks  Gruppe A parametre 
28-10-2019 Vandgården-Åværket  Stegshavevej 3, 5750 Ringe  Trykforøger Flush  Gruppe A parametre (driftskontrol af ledningsnet) 
28-10-2019 Espe Vandværk  Lervangsvej 2, 5750 Ringe  Taphane  Flush  Gruppe A parametre (driftskontrol af ledningsnet) 
28-10-2019 Espe Vandværk Lervangsvej 2, 5750 Ringe Taphane Straks  Gruppe A parametre 
17-09-2019 Vandgården-Åværket Søvej 30, 5750 Ringe Taphane Flush Gruppe A parametre (driftskontrol af ledningsnet)
17-09-2019 Vandgården-Åværket Søvej 30, 5750 Ringe Taphane Straks Gruppe A parametre
17-09-2019 Vandgården-Åværket Stegshavevej 3, 5750 Ringe  Trykforøger Flush Gruppe A parametre (driftskontrol af ledningsnet)
17-09-2019 Espe Vandværk Toftekrogen 19, 5600 Faaborg Taphane Flush Gruppe A parametre (driftskontrol af ledningsnet)
17-09-2019 Espe Vandværk Toftekrogen 19, 5600 Faaborg Taphane Straks Gruppe A parametre
02-09-2019 Årslev Vandværk Boring 3 Boringskontrol Flush Boringskontrol
02-09-2019 Årslev Vandværk Kirstinebjergvej 33, 5792 Årslev Taphane Flush Gruppe A parametre (driftskontrol af ledningsnet)
02-09-2019 Årslev Vandværk  Kirstinebjergvej 33, 5792 Årslev Taphane Straks Gruppe A parametre
02-09-2019 Havndrup Vandværk Torpelundsvej 8, 5792 Årslev Taphane Flush Gruppe A parametre (driftskontrol af ledningsnet)
02-09-2019 Havndrup Vandværk  Kattekilde 4, 5750 Ringe Taphane  Flush  Gruppe A parametre (driftskontrol af ledningsnet) 
02-09-2019 Havndrup Vandværk Kattekilde 4, 5750 Ringe  Taphane  Straks Gruppe A parametre 
02-09-2019 Vandgården-Åværket  Hestehavevej 1B, 5750 Ringe  Taphane  Flush  Gruppe A parametre (driftskontrol af ledningsnet) 
02-09-2019 Vandgården-Åværket  Hestehavevej 1B, 5750 Ringe  Taphane Straks  Gruppe A parametre 
02-09-2019 Vandgården-Åværket  Stegshavevej 3, 5750 Ringe  Trykforøger  Flush  Gruppe A parametre (driftskontrol af ledningsnet) 
02-09-2019 Espe Vandværk  Skovvej 15, 5750 Ringe Taphane Flush Gruppe A parametre (driftskontrol af ledningsnet)
02-09-2019 Espe Vandværk  Skovvej 15, 5750 Ringe Taphane Straks Gruppe A parametre 
26-08-2019 Årslev Vandværk Boring 3 Driftskontrol Flush Pesticider (driftskontrol)
26-08-2019 Årslev Vandværk Boring 2 Driftskontrol  Flush  Pesticider (driftskontrol)
26-08-2019 Havndrup Vandværk Boring 2  Driftskontrol  Flush  Pesticider (driftskontrol)
26-08-2019 Havndrup Vandværk Boring 1  Driftskontrol  Flush Pesticider (driftskontrol)
26-08-2019 Vandgården-Åværket  Boring 6  Boringskontrol  Flush  Boringskontrol 
26-08-2019 Vandgården-Åværket  Boring 5  Driftskontrol  Flush  Pesticider (driftskontrol) 
26-08-2019 Vandgården-Åværket  Boring 4  Driftskontrol  Flush  Pesticider (driftskontrol) 
26-08-2019 Vandgården-Åværket  Boring 3  Driftskontrol  Flush  Pesticider (driftskontrol) 
26-08-2019 Vandgården-Åværket  Boring 2  Driftskontrol  Flush  Pesticider (driftskontrol) 
26-08-2019 Vandgården-Åværket  Boring 1  Driftskontrol Flush Pesticider (driftskontrol) 
26-08-2019 Espe Vandværk  Boring 3  Driftskontrol  Flush  Pesticider + mikrobiologi (driftskontrol) 
26-08-2019 Espe vandværk  Boring 2  Driftskontrol  Flush  Pesticider (driftskontrol) 
26-08-2019 Espe Vandværk  Boring 1  Driftskontrol  Flush  Pesticider (driftskontrol) 
08-07-2019 Havndrup Vandværk Christianslundsvej 2, 5792 Årslev Taphane Flush Gruppe A parametre (ekstra analyse)
08-07-2019 Vandgården-Åværket Hovedvejen 46, 5750 Ringe Taphane Straks Gruppe A parametre
08-07-2019 Vandgården-Åværket Hovedvejen 46, 5750 Ringe Taphane Flush Gruppe A parametre (driftskontrol af ledningsnet)
08-07-2019 Vandgården-Åværket Steghavevej 3, 5750 Ringe Taphane Flush Gruppe A parametre (driftskontrol af ledningsnet)
08-07-2019 Espe Vandværk Egeskovgade 18, 5772 Kværndrup Taphane Straks Gruppe A parametre
08-07-2019 Espe Vandværk Egeskovgade 18, 5772 Kværndrup Taphane Flush Gruppe A parametre (driftskontrol af ledningsnet)
20-06-2019 Årslev Vandværk  Stationsvej 124, 5792 Årslev  Taphane Straks Gruppe A parametre
20-06-2019 Årslev Vandværk  Stationsvej 124, 5792 Årslev  Taphane Flush  Gruppe A parametre (driftskontrol af ledningsnet)
ekstra Chlorothalonil-amidsulfonsyre analyse 
20-06-2019 Havndrup Vandværk  Christianslundsvej 2, 5792 Årslev  Taphane Straks Gruppe A parametre 
20-06-2019 Havndrup Vandværk  Christianslundsvej 2, 5792 Årslev  Taphane  Flush  Gruppe A parametre (driftskontrol af ledningsnet)
ekstra Chlorothalonil-amidsulfonsyre analyse 
20-06-2019 Vandgården-Åværket  Sdr. Højrupvejen 114, 5750 Ringe  Taphane  Straks  Gruppe B parametre + pesticider 
20-06-2019 Vandgården-Åværket Sdr. Højrupvejen 114, 5750 Ringe  Taphane Flush Gruppe A parametre (driftskontrol af ledningsnet) 
20-06-2019 Vandgården-Åværket   Afgang vandværk Flush Bilag E + Gruppe B parametre 
20-06-2019 Espe Vandværk  Bernstorffsminde 4, 5600 Faaborg  Taphane  Straks  Gruppe B parametre + pesticider 
20-06-2019 Espe Vandværk  Bernstorffsminde 4, 5600 Faaborg Taphane Flush  Gruppe A parametre (driftskontrol af ledningsnet) 
20-06-2019 Espe Vandværk    Afgang vandværk Flush  Bilag E + Gruppe B parametre
17-06-2019 Vandgården-Åværket Stegshavevej 3, 5750 Ringe Trykforøger Flush Gruppe A parametre (driftskontrol af ledningsnet)
06-05-2019 Vandgården-Åværket Odensevej 58, 5772 Kværndrup Taphane Straks Gruppe A parametre
ekstra Chlorothalonil-amidsulfonsyre analyse
06-05-2019 Vandgården-Åværket
Odensevej 58, 5772 Kværndrup Taphane Flush Gruppe A parametre (driftskontrol af ledningsnet)
06-05-2019 Vandgården-Åværket Stegshavevej 3, 5750 Ringe Trykforøger Flush Gruppe A parametre (driftskontrol af ledningsnet)
ekstra Chlorothalonil-amidsulfonsyre analyse
06-05-2019 Espe Vandværk Lervangsvej 2, 5750 Ringe Taphane Straks Gruppe A parametre
ekstra Chlorothalonil-amidsulfonsyre analyse
06-05-2019 Espe Vandværk Lervangsvej 2, 5750 Ringe Taphane Flush Gruppe A parametre (driftskontrol af ledningsnet)
23-04-2019 Vandgården-Åværket
Søvej 30, 5750 Ringe  Taphane
Straks
Gruppe A parametre
23-04-2019 Vandgården-Åværket
Søvej 30, 5750 Ringe 
Taphane
Flush
Gruppe A parametre (driftskontrol af ledningsnet)
23-04-2019 Vandgården-Åværket
Stegshavevej 3, 5750 Ringe
Trykforøger
Flush
Gruppe A parametre (driftskontrol af ledningsnet)
23-04-2019 Espe Vandværk
Skovvej 15, 5750 Ringe Taphane
Straks
Gruppe A parametre
23-04-2019 Espe Vandværk
Skovvej 15, 5750 Ringe
Taphane
Flush
Gruppe A parametre (driftskontrol af ledningsnet)
23-04-2019 Årslev Vandværk
Industrivej 11, 5792 Årslev Taphane
Straks
Gruppe A parametre
23-04-2019 Årslev Vandværk
Industrivej 11, 5792 Årslev
Taphane
Flush
Gruppe A parametre (driftskontrol af ledningsnet)
23-04-2019 Havndrup Vandværk
Søllingevej 75, 5750 Ringe
Taphane
Straks
Gruppe A parametre
23-04-2019 Havndrup Vandværk
Søllingevej 75, 5750 Ringe
Taphane
Flush
Gruppe A parametre (driftskontrol af ledningsnet)
11-03-2019 Vandgården-Åværket
Hovedvejen 46, 5750 Ringe Taphane Straks Gruppe A parametre
11-03-2019 Vandgården-Åværket
Hovedvejen 46, 5750 Ringe
Taphane
Flush
Gruppe A parametre (driftskontrol af ledningsnet)
11-03-2019 Vandgården-Åværket
Stegshavevej 3, 5750 Ringe
Trykforøger Flush Gruppe A parametre (driftskontrol af ledningsnet)
11-03-2019 Espe Vandværk
Toftekrogen 19, 5600 Faaborg    Taphane Straks
Gruppe A parametre
11-03-2019 Espe Vandværk
Toftekrogen 19, 5600 Faaborg
Taphane Flush Gruppe A parametre (driftskontrol af ledningsnet)
11-02-2019
Vandgården-Åværket Stegshavevej 3, 5750 Ringe Trykforøger Flush Begrænset kontrol
11-02-2019 Espe Vandværk Højrupvej 45, 5750 Ringe Ledningsnet
Flush Begrænset kontrol
11-02-2019 Årslev Vandværk Birkelundsvej 1, 5792 Årslev Ledningsnet
Flush Begrænset kontrol
11-02-2019 Havndrup Vandværk Søllingevej 75, 5750 Ringe Ledningsnet
Flush Begrænset kontrol
07-01-2019   Vandgården-Åværket  Stegshavevej 3, 5750 Ringe Trykforøger Flush Begrænset kontrol
07-01-2019 Espe Vandværk Højrupvej 45, 5750 Ringe Ledningsnet
Flush Begrænset kontrol


 Vandgården-Åværket