Driftsstatus

Få SMS om driftsforstyrrelser (Tilmeld)

 

 

 

Aktuel

Generalforsamling blev afholdt den 10. april 2024, hvor årsregnskabet for 2023 blev godkendt. Læs årsrapporten og ledelsens årsberetning her.


Vi udskifter de gamle målere og vandfor-syningsledninger, og vi får brug for din hjælp
Når vandrør når en vis alder, kan der både opstå utætheder og propper, der kan give vandet et betydeligt lavere tryk og et grumset udseende. Derfor skifter vi løbende de gamle vandfor-syningsledninger til nye og mere landtidsholdbare plastledninger - klik her for at læse mere


Vandets kvalitet i vores forsyningsområde og ved forbrugerens taphane
Vi oplever stor interesse omkring vores drikkevand og kvaliteten heraf. Se vores lille skriv under Nyheder - klik her
 

Takstblad 2024 er godkendt af Teknik- og Miljøudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune den 14. december 2023. Klik her for at se takstbladet.
 

PFAS-forbindelser - vandanalyser og analyserapporter
Der er ikke i vores vandanalyser konstateret målbare PFAS-forbindelser. Klik her for at gå direkte til siden med vandanalyser.

 

Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A.

Lombjergevej 22
5750 Ringe
Tlf.: 62 62 12 05
CVR-nr.: 53857418

Kontortid:
mandag - torsdag: 8:00 - 15:00
fredag: lukket
Se særlige lukkedage her

Vores administrative medarbejdere kan kontaktes i kontortiden på mail: info@midtfynsvand.dk
Vores driftsmedarbejdere kan kontaktes i kontortiden på mail: drift@midtfynsvand.dk

Faktura til Midtfyns Vandforsyning sendes til: faktura@midtfynsvand.dk

Flyttemeddelelser sendes til: info@midtfynsvand.dk

Ring til 62 62 12 05 ( 24-timers vagt ) ved akutte driftsproblemer, så som ledningsbrud, manglende eller urent vand.

Antal besøgende
Besøgende: 199275