Vandanalyser 2018

Prøveudtagningsdato
Vandværk Prøvested Udtagningsadresse Prøvetype og link til resultat af vandanalyse
15-01-2018   Vandgården-Åværket  Ledningsnet Stegshavevej 3 Begrænset kontrol
15-01-2018 Espe Vandværk Ledningsnet Højrupvej 45 Begrænset kontrol
05-02-2018 Vandgården-Åværket Ledningsnet Stegshavevej 3 Begrænset kontrol
05-02-2018 Espe Vandværk Ledningsnet Højrupvej 45 Begrænset kontrol
05-02-2018 Årslev Vandværk Ledningsnet Birkelundsvej 1 Begrænset kontrol
05-02-2018 Havndrup Vandværk Ledningsnet Søllingevej 75 Begrænset kontrol
14-02-2018 Vandgården-Åværket Boring 6   Ekstra mikrobiologisk kontrol før idriftsættelse 
23-02-2018 Vandgården-Åværket Boring 6   Ekstra mikrobiologisk kontrol før idriftsættelse 
12-03-2018 Vandgården-Åværket Ledningsnet Stegshavevej 3 Begrænset kontrol
12-03-2018 Espe Vandværk Ledningsnet Højrupvej 45 Begrænset kontrol 
16-04-2018 Havndrup Vandværk Ledningsnet Søllingevej 75 Begrænset kontrol + ekstra triazol analyse
16-04-2018 Vandgården-Åværket Ledningsnet Stegshavevej 3 Begrænset kontrol + ekstra triazol analyse
16-04-2018 Årslev Vandværk Ledningsnet Birkelundsvej 1 Begrænset kontrol + ekstra triazol analyse
16-04-2018 Espe Vandværk Ledningsnet Højrupvej 45 Begrænset kontrol + ekstra triazol analyse
28-05-2018 Vandgården-Åværket Ledningsnet Stegshavevej 3 Begrænset kontrol
28-05-2018 Espe Vandværk Ledningsnet Højrupvej 45 Begrænset kontrol
11-06-2018 Vandgården-Åværket Ledningsnet Stegshavevej 3 Begrænset kontrol
11-06-2018 Espe Vandværk Ledningsnet Højrupvej 45 Begrænset kontrol
11-06-2018 Årslev Vandværk Ledningsnet Birkelundsvej 1 Begrænset kontrol
11-06-2018 Havndrup Vandværk Ledningsnet Søllingevej 75 Begrænset kontrol
11-06-2018 Årslev Vandværk Afgang vandværk
Normalkontrol + ekstra dimethylsulfamid analyse
11-06-2018 Havndrup Vandværk Afgang vandværk

Normalkontrol + ekstra dimethylsulfamid analyse
11-06-2018 Vandgården-Åværket Afgang vandværk
Normalkontrol + org. mikroforurening + ekstra dimethylsulfamid analyse
11-06-2018 Espe Vandværk Afgang vandværk
Normalkontrol + org. mikroforurening + ekstra dimethylsulfamid analyse
02-07-2018 Espe Vandværk Ledningsnet Højrupvej 45 Begrænset kontrol
02-07-2018 Vandgården-Åværket Ledningsnet Stegshavevej 3 Begrænset kontrol
02-07-2018 Vandgården-Åværket Afgang vandværk
Normal kontrol
30-07-2018 Vandgården-Åværket Boring 4    Ekstra boringskontrol før idriftsættelse
06-08-2018 Vandgården-Åværket Afgang vandværk
Ekstra mikrobiologisk driftskontrol
13-08-2018 Vandgården-Åværket  Boring 4   Ekstra mikrobiologisk kontrol før idriftsættelse
20-08-2018 Vandgården-Åværket Ledningsnet Stegshavevej 3 Begrænset kontrol
20-08-2018 Espe Vandværk Ledningsnet Højrupvej 45 Begrænset kontrol
20-08-2018 Årslev Vandværk Ledningsnet Birkelundsvej 1 Begrænset kontrol
20-08-2018 Havndrup Vandværk Ledningsnet Søllingevej 75 Begrænset kontrol
24-09-2018 Vandgården-Åværket Ledningsnet Stegshavevej 3 Begrænset kontrol
24-09-2018 Espe Vandværk Ledningsnet Højrupvej 45 Begrænset kontrol
10-10-2018 Vandgården-Åværket Boring 4   Ekstra mikrobiologisk kontrol før idriftsættelse
15-10-2018 Vandgården-Åværket Ledningsnet Stegshavevej 3 Begrænset kontrol
15-10-2018 Espe Vandværk Ledningsnet Højrupvej 45 Begrænset kontrol
15-10-2018 Årslev Vandværk Ledningsnet Birkelundsvej 1 Begrænset kontrol
15-10-2018 Havndrup Vandværk Ledningsnet Søllingevej 75 Begrænset kontrol
15-10-2018 Vandgården-Åværket Boring 6   Pesticider
19-11-2018 Vandgården-Åværket Ledningsnet Stegshavevej 3 Begrænset kontrol
19-11-2018 Espe Vandværk Ledningsnet Højrupvej 45 Begrænset kontrol
19-11-2018 Vandgården-Åværket Boring 4   Ekstra mikrobiologisk kontrol før idriftsættelse
19-11-2018 Vandgården-Åværket Boring 5   Pesticider
19-11-2018 Vandgården-Åværket Boring 3   Boringskontrol
10-12-2018 Vandgården-Åværket Boring 4   Ekstra mikrobiologisk kontrol før idriftsættelse
10-12-2018 Vandgården-Åværket Ledningsnet Stegshavevej 3 Begrænset kontrol
10-12-2018 Espe Vandværk Ledningsnet Højrupvej 45 Begrænset kontrol
10-12-2018 Årslev Vandværk Ledningsnet Birkelundsvej 1 Begrænset kontrol
10-12-2018 Havndrup Vandværk Ledningsnet Søllingevej 75 Begrænset kontrol
10-12-2018 Vandgården-Åværket Boring 2   Boringskontrol
10-12-2018 Vandgården-Åværket Afgang vandværk   Udvidet kontrol + org. mikroforurening
10-12-2018 Espe Vandværk Afgang vandværk   Udvidet kontrol + org. mikroforurening
10-12-2018 Havndrup Vandværk Afgang vandværk   Udvidet kontrol + org. mikroforurening
10-12-2018 Årslev Vandværk Afgang vandværk   Udvidet kontrol + org. mikroforurening
14-12-2018 Årslev Vandværk Afgang vandværk   Opfølgning mikrobiologi