Forklaring på overtagelsesafgift

Forbrugerne hos Sdr. Nærå Vandværk besluttede på deres generalforsamlinger i 2012 at tage imod tilbuddet om at blive overtaget af Midtfyns Vandforsyning. Tilbuddet gav adgang til rent drikkevand fra Midtfyns Vandforsynings velfungerende kildepladser og vandværker, og medførte at Midtfyns Vandforsyning overtog vedligeholdelsen af forbrugernes stik- og jordledninger.

Hver forbrugsadresse, som var tilsluttet Sdr. Nærå Vandværk pr. 1. april 2012, skulle derfor betale et beløb (kaldet overtagelsesafgift) til Midtfyns Vandforsyning, som dækkede de meromkostninger og værdiforskelle som overtagelsen medførte. Udgangspunktet var, at det skulle være økonomisk neutralt for eksisterende forbrugere hos Midtfyns Vandforsyning. Overtagelsesafgiften betales over en 10-årig periode til og med 1. kvartal 2022, for ikke at belaste forbrugernes økonomi på en gang.

Overtagelsesafgiften er udregnet således:

Udligning af forskel i vandforsyningernes værdi pr. forbruger  221  kr. 
Medejerskab i Midtfyns Vandforsynings kildepladser og vandværker  1.000 kr. 
Ledningsarbejde ved sammenkobling til Midtfyns Vandforsynings eksisterende ledningsnet  375 kr. 
 Overtagelse af stik/jordledninger med tilhørende vedligeholdelsesforpligtigelse  1.500 kr.
 I alt  3.096 kr.
 Forrentning af beløbet i 10 år  310 kr.
   3.406 kr.
 Tillæg 25% skat  1.135 kr.
 Samlet overtagelsesafgift pr. forbruger fra Sdr. Nærå Vandværk  4.541 kr.
     
 Overtagelsesafgift kr. 4.541 fordelt over 10 år, pr. kvartal  114 kr.