Årsrapporter

Denne side indeholder årsapporter og økonomiske rammer for Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A.

Årsrapporter
Årsrapport 2018.
Årsrapport 2017 og tilhørende generalforsamlingsreferat.
Årsrapport 2016 og tilhørende generalforsamlingsreferat.
Årsrapport 2015
Årsrapport 2014 og tilhørende generalforsamlingsreferat.

Økonomiske rammer
I henhold til Vandsektorloven fastsætter Forsyningssekretariatet økonomiske rammer (til og med 2016 var det prislofter) for Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A.

Afgørelser om økonomiske rammer