Akkrediteret kalibrering af vandmålere

Målerlaboratoriet kan foretage akkrediteret kalibrering af elektroniske og mekaniske koldtvandmålere ved flow fra 25 l/t til 10.000 l/t, hvilket dækker vandmålere i størrelse op til Q3 10 og Qn 10. Vi tilbyder også kalibrering af større målere og varmtvandsmålere gennem ydelser fra akkrediterede underleverandører.

Målerlaboratoriets dokumenterede måleevne går helt ned til 0,3 % afhængigt af de ønskede afprøvningsparametre.

Relevante links og ordresedler

Prisliste

Ordreseddel til stikprøvekontrol (Word) / (PDF)

Målerombytningsskema

Måleteknisk vejledning

Stikprøvekontrol

Som instrumentejer skal man etablere egenkontrol over sin målerpark som dokumenterer at vandmålerne lever op til Sikkerhedsstyrelsens  Bekendtgørelse nr. 582 om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af vand, gas, el og varme. På baggrund af denne bekendtgørelse og den tilhørende Vejledning nr. 9464 om instrumentejerens egenkontrol af vand-, el- og varmemålere i brug.

 

OBS: Ny måleteknisk vejledning

CLM har den 20. december 2018 udgivet en ny måleteknisk vejledning om egenkontrol af vandmålere i brug.

 

Har du brug for hjælp til din egenkontrol?

Er det ved at være tid til udskiftning eller stikprøvekontrol, og har I brug for hjælp og vejledning, så tøv ikke med at ringe til os på 62 62 12 05, eller sende en mail til lab@midtfynsvand.dk. Vi mener stikprøvekontrol altid kan betale sig med tanke på både miljøet og økonomien.

Hvis egenkontrol er en by i Rusland og vil I hellere bruge tiden til noget andet? Så giv os gerne et kald og få indflydelse på vores nye ’egenkontrolspakke’, hvor vi tilbyder hjælp med administrationen af jeres målerpark. Pakken kommer bl.a. til at indeholde, at

·       Vi registrerer jeres målere og opdeler dem i partier

·       Vi opdaterer løbende jeres målere og partier

·       Vi holder os ajour med nuværende og kommende regler

·       Vi indkalder jeres målere til stikprøve kontrol

·       Vi fremsender dokumentation for jeres egenkontrol

Kunne dette have interesse, eller har du blot en god idé til indholdet i vores pakke, så hører vi gerne fra jer på 62 62 12 05 - tast 3 for Målerlaboratoriet, eller send en mail til lab@målerlaboratoriet.dk