Akkrediteret kalibrering af vandmålere


Målerlaboratoriet kan foretage akkrediteret kalibrering af elektroniske og mekaniske koldtvandmålere ved flow fra 25 l/t til 10.000 l/t, hvilket dækker vandmålere i størrelse op til Q3 10 og Qn 10. Vi tilbyder også kalibrering af større målere og varmtvandsmålere gennem ydelser fra akkrediterede underleverandører.

Målerlaboratoriets dokumenterede måleevne går helt ned til 0,3 % afhængigt af de ønskede afprøvningsparametre.

Relevante links og ordresedler

Prisliste

Ordreseddel - reverifikation (Word) / (PDF)

Reverifikation

Har forseglingen på vandmåleren være brudt, eller har vandmåleren været udsat for indgreb, der kan påvirke måleevnen? Så tilbyder vi reverifikation af dine vandmålere. Ifølge § 12 i Sikkerhedsstyrelsens Bekendtgørelse nr. 582 om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af vand, gas, el og varme, skal instrumentejeren sikre, at vandmåleren ikke anvendes, før den er reverificeret.

Husk at rengøre de reverificerede målere inden de genopsættes.