Reverifikation

Vi kan desuden foretage reverifikation af vandmålere.

Hvis forseglingen på en vandmåler er brudt, eller vandmåleren har været udsat for indgreb, der kan påvirke vandmålerens måleevne, skal instrumentejeren (vandforsyningen) sikre, at vandmåleren ikke anvendes, før den er reverificeret.

Dette krav fremgår i § 12 i Sikkerhedsstyrelsens Bekendtgørelse nr. 582 om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af vand, gas, el og varme.


Akkrediteret kalibrering af vandmålere

Målerlaboratoriet kan foretage akkrediteret kalibrering af elektroniske og mekaniske koldtvandmålere ved flow fra 25 l/t til 10000 l/t, hvilket dækker vandmålere i størrelse op til Q3 10 og Qn 10. Vi tilbyder også akkrediteret kalibrering af større målere og varmtvandsmålere gennem ydelser fra underleverandører.

Målerlaboratoriets dokumenterede måleevne går helt ned til 0,3 % afhængigt af de ønskede afprøvningsparametre, og vi lever naturligvis op til DANAK's 'Retningslinier for håndtering og afprøvning af koldt- og varmtvandsmålere'.

Bekendtgørelse nr. 582 om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af vand, gas, el og varme og tilhørende Vejledning nr. 9464 om instrumentejerens egenkontrol af vand-, el- og varmemålere i brug fra Sikkerhedsstyrelsen beskriver bl.a. vandværkets forpligtelse til at etablere en egenkontrol af vandværkets vandmålere. Vi er altid behjælpelig med råd og vejledning om kalibrering af vandmålere, og om hvorledes vandværket kan løse opgaven med statistisk målerkontrol.

Kontakt os vedrørende tilbud på en konkret kalibreringsopgave.

 

 

 

Prisliste
Ordreseddel til reverifikation (Word) / (PDF)