Hvem er vi?

 

 
Laboratorieansvarlig
Svend Åge Sørensen
sas@midtfynsvand.dk
+45 20 80 86 39
 

 

Du er altid velkommen til at kontakte os på Målerlaboratoriet hvis du har spørgsmål til kalibrering af vandmålere, vores procedurer eller ønsker et tilbud på din kommende opgave.

Vi kan kontaktes på lab@midtfynsvand.dk eller 62 62 12 05 - tast 3 for målerlaboratoriet

Relevante links og ordresedler

Prisliste

Ordreseddel - stikprøve (Word) / (PDF)

Ordreseddel - tvist mellem forbruger og vandværk (Word) / (PDF)

Ordreseddel - reverifikation (Word) / (PDF)

Ombytningsskema ved målerskift

Måleteknisk vejledning

 

NYHED! Der er kommet ny måleteknisk vejledning fra CLM i november 2019

 

 

Velkommen til Målerlaboratoriet ved Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A.

Vi er det laboratorium i Danmark, som udfører flest kalibreringer af vandmålere. Mere end 700 vandforsyninger har valgt os som deres foretrukne laboratorium til kalibrering af vandmålere. Det er lige fra helt små lokale vandværker til landets største forsyninger. 

Tilsvarende udfører vi kalibreringer for landets boligselskaber, som ligeledes er underlagt kravene om egenkontrol af afregningsmålere.

Vi udsteder kalibreringscertifikater, der anvendes som dokumentation i forbindelse med stikprøvekontroller og tvist sager. 

Vi er et uvildigt laboratorie, der drives af Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. Laboratoriet er ISO 17025 akkrediteret.

 

Akkrediteret kalibrering af vandmålere

Målerlaboratoriet kan foretage akkrediteret kalibrering af elektroniske og mekaniske koldtvandmålere ved flow fra 25 l/t til 10.000 l/t, hvilket dækker vandmålere i størrelse op til Q3 10 og Qn 10. Vi tilbyder også kalibrering af større målere og varmtvandsmålere gennem ydelser fra akkrediterede underleverandører.

Vi laver kalibrering (bestemmelse af fejlvisning) af vandmålere både enkeltvis, i forbindelse med tvister mellem forbrugere og vandværk om det målte forbrug, og som stikprøver ved gennemførelse af reglerne om kontrol med vandmålere i drift. Vi kan desuden foretage verificering/reverificering af målere, således at disse kan (gen-)opsættes, hvilket kan betale sig for målere med høj anskaffelsespris.

Målerlaboratoriets dokumenterede måleevne går helt ned til 0,3 % afhængigt af de ønskede afprøvningsparametre.

Bekendtgørelse nr. 582 om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af vand, gas, el og varme og tilhørende Vejledning nr. 9464 om instrumentejerens egenkontrol af vand-, el- og varmemålere i brug fra Sikkerhedsstyrelsen beskriver bl.a. vandværkets forpligtelse til at etablere en egenkontrol af vandværkets vandmålere. Vi er altid behjælpelig med råd og vejledning om kalibrering af vandmålere, og om hvorledes vandværket kan løse opgaven med statistisk målerkontrol.

Du er altid velkommen til at kontakte os, for at få et tilbud på en konkret kalibreringsopgave. Se også vores priser i toppen af siden.

 

Din sikkerhed for god kvalitet

Målerlaboratoriet er ISO17025 akkrediteret af DANAK. DANAK er det nationale akkrediteringsorgan i Danmark, udpeget af Sikkerhedsstyrelsen under Erhvervsministeriet. Dermed er DANAK ansvarlig for akkreditering på det tekniske område, blandt andet for laboratorier og virksomheder. DANAK har kontrolleret og godkendt vores organisation, arbejdsmetoder, medarbejdere og usikkerhedsbudget. Usikkerhedsbudgettet er vores beregning af alle de fejlkilder, der er i kalibreringsprocessen, og hvor stor betydning fejlkilderne har på det endelige måleresultat.

Vores udstyr (Vægt, termometre, manometer og termohygrograf) bliver årligt kontrolleret af andre laboratorier, der er akkrediteret af DANAK og dermed sikres det, at vores måleresultater er sporbare til internationale måleenheder.

Velkommen til Målerlaboratoriet ved Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A.

Vi er det laboratorium i Danmark, som udfører flest kalibreringer af vandmålere. Mere end 700 vandforsyninger har valgt os som deres foretrukne laboratorium til kalibrering af vandmålere. Det er lige fra helt små lokale vandværker til landets største forsyninger.

Tilsvarende udfører vi kalibreringer for landets boligselskaber, som ligeledes er underlagt kravene om egenkontrol af afregningsmålere.

Vi udsteder kalibreringscertifikater, der anvendes som dokumentation i forbindelse med stikprøvekontroller og tvist sager. 

Vi er et uvildigt laboratorie, der drives af Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. Laboratoriet er ISO 17025 akkrediteret.

Akkrediteret kalibrering af vandmålere

Målerlaboratoriet kan foretage akkrediteret kalibrering af elektroniske og mekaniske koldtvandmålere ved flow fra 25 l/t til 10.000 l/t, hvilket dækker vandmålere i størrelse op til Q3 10 og Qn 10. Vi tilbyder også kalibrering af større målere og varmtvandsmålere gennem ydelser fra akkrediterede underleverandører.

Vi laver kalibrering (bestemmelse af fejlvisning) af vandmålere både enkeltvis i forbindelse med tvister mellem forbrugere og vandværk om det målte forbrug, og som stikprøver ved gennemførelse af reglerne om kontrol med vandmålere i drift. Vi kan desuden foretage verificering/reverificering af målere, således at disse kan (gen-)opsættes, hvilket kan betale sig for målere med høj anskaffelsespris.

Målerlaboratoriets dokumenterede måleevne går helt ned til 0,3 % afhængigt af de ønskede afprøvningsparametre, og vi lever naturligvis op til DANAK's 'Retningslinier for håndtering og afprøvning af koldt- og varmtvandsmålere'.

Bekendtgørelse nr. 582 om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af vand, gas, el og varme og tilhørende Vejledning nr. 9464 om instrumentejerens egenkontrol af vand-, el- og varmemålere i brug fra Sikkerhedsstyrelsen beskriver bl.a. vandværkets forpligtelse til at etablere en egenkontrol af vandværkets vandmålere. Vi er altid behjælpelig med råd og vejledning om kalibrering af vandmålere, og om hvorledes vandværket kan løse opgaven med statistisk målerkontrol.

Kontakt os vedrørende tilbud på en konkret kalibreringsopgave.

Din sikkerhed for god kvalitet

Målerlaboratoriet er ISO17025 akkrediteret af DANAK. DANAK er det nationale akkrediteringsorgan i Danmark, udpeget af Sikkerhedsstyrelsen under Erhvervsministeriet. Dermed er DANAK ansvarlig for akkreditering på det tekniske område, blandt andet for laboratorier og virksomheder. DANAK har kontrolleret og godkendt vores organisation, arbejdsmetoder, medarbejdere og usikkerhedsbudget. Usikkerhedsbudgettet er vores beregning af alle de fejlkilder, der er i kalibreringsprocessen, og hvor stor betydning fejlkilderne har på det endelige måleresultat.

Vores udstyr (Vægt, termometre, manometer og termohygrograf) bliver årligt kontrolleret af andre laboratorier, der er akkrediteret af DANAK og dermed sikres det, at vores måleresultater er sporbare til internationale måleenheder.