Akkrediteret kalibrering af vandmålere


Målerlaboratoriet kan foretage akkrediteret kalibrering af elektroniske og mekaniske koldtvandmålere ved flow fra 25 l/t til 10.000 l/t, hvilket dækker vandmålere i størrelse op til Q3 10 og Qn 10. Vi tilbyder også kalibrering af større målere og varmtvandsmålere gennem ydelser fra akkrediterede underleverandører.

Målerlaboratoriets dokumenterede måleevne går helt ned til 0,3 % afhængigt af de ønskede afprøvningsparametre.

Relevante links og ordresedler

Prisliste

Ordreseddel - tvist mellem forbruger og vandværk (Word) / (PDF)Tvist mellem forbruger og vandværk

Selvom vi alle gør hvad vi kan for at have glade og tilfredse forbrugere, opstår der til tider tvister mellem forbruger og vandværk. I målerlaboratoriet kan vi især se en stigning i antallet at indkomne tvistsager omkring årsopgørelsen, når kunderne bliver overraskede over sidste års forbrug.

Vi ved fra vores egen vandforsyning at det ikke er sjovt at have tvister med forbrugerne og vi prioriterer derfor tvistsager højt. Vi bestræber os på at få dem afsluttet hurtigst muligt og sende resultatet til jeres mail. På denne måde kan I hurtigere komme videre i sagsbehandlingen overfor jeres forbruger.

Er der tale om en hastesag, er det en god idé at ringe til os på 62 62 12 05, og huske at vedlægge ordresedlen med måleren.

Ved tvistsager scannes rapporten og sendes på mail efter testen af afsluttet. Hvorimod, målerne opbevares i mindst 2 måneder fra kalibreringsdato før de sendes retur. På denne måde har vi målerne i laboratoriet, hvis der ønskes yderligere tjek, fx kontrol af tælleværk.