Akkrediteret kalibrering af vandmålere

Målerlaboratoriet kan foretage akkrediteret kalibrering af elektroniske og mekaniske koldtvandsmålere ved flow fra 25 l/t til 10000 l/t, hvilket dækker vandmålere i størrelse op til Q3 10 og Qn 10. Vi tilbyder også kalibrering af større målere og varmtvandsmålere gennem ydelser fra akkrediterede underleverandører.

Målerlaboratoriets dokumenterede måleevne går helt ned til 0,3 % afhængigt af de ønskede afprøvningsparametre.

 

Relevante links og ordresedler

Prisliste

Ordreseddel til stikprøvekontrol (Word) / (PDF)

Ordreseddel til klagesag (Word) / (PDF)

Ordreseddel til reverifikation (Word) / (PDF)

Målerombytningsskema

Måleteknisk vejledning

Sådan foregår en akkrediteret kalibrering

Vandmålerne registreres i vores system, hvorefter de monteres i prøvebænken. Før vi indstiller prøvebænken til kalibrering, er det vigtigt vi tjekker for utætheder i opstillingen, på den måde sikrer vi at alt det vand som løber igennem vandmålerne, bliver registreret. Yderligere tjekker vi at luftfugtigheden ligger indenfor de tilladte grænseværdier.


Før vandet løber gennem vandmålerne, måles temperaturen og trykket på vandet. Ud fra temperaturen og trykket kan vandets massefylde beregnes. Når vandet er løbet igennem vandmålerne ledes det over i en tank, hvor det vejes, og ved hjælp af massefylden beregnes vandets volumen.

Der foretages manuelt start- og slutaflæsning af vandmålerne, og vandmålernes fejlvisning beregnes derefter, som forskellen mellem vandmålerens visning af volumen og det beregnede volumen.

Resultatet af kalibreringen udskrives enten som et kalibreringscertifikat for en enkelt måler f.eks. til brug i forbindelse med tvist mellem forbruger og vandværk, eller som et kalibreringscertifikat for en stikprøve med resultaterne for alle de kalibrerede målere med en vurdering af, hvorvidt partiet er godkendt og må blive siddende i en ny periode frem til næste stikprøve, eller om partiet skal udskiftes hurtigst muligt.


Hjælp til at læse kalibreringsresultater

I kan altid kontakte Målerlaboratoriets personale hvis I har brug for hjælp til at forstå kalibreringsresultater. 

For at gøre det nemmere har vi på bedste vis forsøgt at forklare hvordan resultaterne skal forstås, tryk på billederne herunder for at se forklaringen.

Første billede viser et resultat af en stikprøve, andet billede viser resultatet ved afprøvning af en enkelt måler.